Privacyverklaring BuzzerBase B.V.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten van BuzzerBase B.V. (hierna: BuzzerBase).

Persoonsgegevens

BuzzerBase verwerkt persoonsgegevens wanneer bijvoorbeeld gebruikers gebruik maken van formulieren op onze websites of er commerciële grondslag is, zoals in het geval van een factuurrelatie. Dit betreffen enkel de volgende persoonsgegevens:

  • Naam
  • Adres
  • Emailadres
  • Telefoonnummer
  • Bedrijf

In geen enkel geval zal BuzzerBase vragen om bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. In het geval dat dit ongevraagd en vrijwillig door een persoon aan BuzzerBase wordt verstrekt, via bijvoorbeeld een vrij tekstveld op de website, dan zal dit in geen enkel geval worden opgeslagen of verwerkt.

BuzzerBase verwerkt persoonsgegevens voor kwaliteitsverbetering van de website, het uitvoeren van de dienstverlening, informeren over wijzigingen in diensten en producten, betere afstemming van producten en diensten op gebruikersvoorkeuren en het versturen van de nieuwsbrief en/of reclamefolder.

Cookies

BuzzerBase gebruikt functionele, analytische en tracking-cookies. Bij een eerste bezoek aan de website wordt de bezoeker geïnformeerd over deze cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone.

BuzzerBase gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Daarnaast worden cookies geplaatst die het surfgedrag bijhouden om op maat gemaakte content te kunnen aanbieden. Afmelden voor cookies kan door de instellingen van jouw internetbrowser te wijzigen. Daarnaast kan ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderd worden.

Bewaren van persoonsgegevens

BuzzerBase zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wanneer er wettelijke verplichtingen gelden voor het bewaren van gegevens zal BuzzerBase zich hier aan houden. Alle persoonsgegevens zullen worden vernietigd wanneer deze niet langer bewaard hoeven te worden.

Beveiliging persoonsgegevens

BuzzerBase behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Opgeslagen persoonsgegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van BuzzerBase voor zover dat omwille van hun functie noodzakelijk is. BuzzerBase beveiligt haar gegevens tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of onrechtmatige verwerking. Daarbij maakt BuzzerBase gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, rekening houdend met de stand van de techniek. BuzzerBase is echter niet aansprakelijk voor enige gevolgen van het ter beschikking stellen van gegevens aan BuzzerBase.

Openbaarmaking aan derden

BuzzerBase zal jouw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij wij daartoe wettelijk worden verplicht of in geval van een fusie, overname, reorganisatie of soortgelijke gebeurtenis. Waar nodig zullen wij jouw informatie enkel ter beschikking stellen aan bedrijven die worden betrokken bij de uitvoering van onze diensten, zoals een bedrijf dat betrokken is bij de betaling en financiële afhandeling van je bestelling of de bezorgdiensten die jouw sensoren aflevert. Dit gebeurt echter uitsluitend voor doeleinden zoals die in dit beleid worden uiteengezet of voor andere doeleinden waarvoor je je toestemming hebt gegeven. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens en de inhoud van dit beleid te respecteren.

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Zo spreken we met die bedrijven af dat het hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid als wij omgaan met jouw gegevens. BuzzerBase blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Informatie, inzage en correctie gegevens en recht van verzet

BuzzerBase is altijd bereid om duidelijk te maken welke informatie over jou wordt verzameld en met welk doel. Je kunt tevens altijd inzicht krijgen in jouw gegevens die door BuzzerBase zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst laten aanpassen of laten verwijderen. Ook kun je bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie of gerichte aanbiedingen van BuzzerBase via e-mail, telefoon, post en/of SMS. Indien je van een van deze mogelijkheden gebruik wilt maken dan kun je dat schriftelijk doen via:

Functionaris Gegevensbescherming, BuzzerBase B.V.

T.a.v. Elwin van der Laan
Kraaivenstraat 25-42
5048 AB Tilburg
E-mail: info@buzzerbase.com

Wijziging van deze privacyverklaring

BuzzerBase behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Het is raadzaam om deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen om op de hoogte te blijven van de inhoud van de geldende Privacyverklaring. Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 24/5/2018.