Facility Management

Het zo efficiënt mogelijk beheren van gebouwen en de bijbehorende omgeving.

Het doel van Facility Management is het zo efficiënt mogelijk beheren van gebouwen en de bijbehorende omgeving. Net als bij vele andere toepassingen is ook bij facility management nog veel gebaseerd op een vooraf bepaalde planning en niet op basis van daadwerkelijk gebruik. Acties op basis van daadwerkelijk gebruik of verbruik is veel sterker dan leunen op een vast interval.

Denk bijvoorbeeld aan de volgende situaties:

  • Vergaderruimtes die schoongemaakt worden omdat deze intensief zijn gebruikt en niet omdat de agenda dit aangeeft.
  • Vuilcontainers die zelf aangeven of ze geleegd moeten worden, in plaats van alle containers af gaan op hetzelfde moment.
  • Of het zeeppompje dat nog makkelijk een dag aan bezoekers kon voorzien van zeep en nog niet bijgevuld hoefde te worden.

Dit zorgt voor tevreden gebruikers, een schonere (werk)omgeving en indien slim geïmplementeerd ook nog eens voor een potentiële kostenreductie.

De nieuwe generatie Internet of Things sensoren kunnen door hun grootte, lage kostprijs en jarenlange autonome en draadloze werking op één kleine batterij nu metingen van bijna alle denkbare objecten uitvoeren. Deze gegevens verrijkt bestaande facility management software door nog beter te kunnen plannen en betere inzichten te geven in het gebruik van assets en mogelijke afwijkingen ervan. Zelfs voorspellend gedrag behoort tot de mogelijkheden.

BuzzerBase kan een scala aan sensorgegevens en business intelligence koppelen aan facility management software. Laat meldingen van je assets je serviceniveau verhogen. Wil je weten wat BuzzerBase voor jouw organisatie kan betekenen?